Przejdź do treści strony
22 536 54 08

22 października 2022

Rozwój naukowy i artystyczny z programem „Exchange to the US” Fundacji Kościuszkowskiej

Chcesz rozwijać się naukowo, artystycznie w Stanach Zjednoczonych w roku akademickim 2023-2024? Do 15 listopada zgłoś się do programu „Exchange to the US” Fundacji Kościuszkowskiej! W programie uczestnicy mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie w ramach wybranej przez siebie dyscypliny, które wykorzystają w pracy i podczas studiów po powrocie do Polski. Każdego roku przyznajemy stypendia i granty o łącznej wartości przekraczającej 400 000 USD. Otrzymuje je corocznie około czterdziestu osób.

W ramach programu „Exchange to the US” możliwe są różne formy wsparcia:

  • stypendium Fundacji Kościuszkowskiej dla naukowców, ekspertów i artystów – na badania postdoktoranckie trwające od 3 do 9 miesięcy,
  • granty Fundacji Kościuszkowskiej dla pracowników naukowych oraz profesjonalistów i artystów – na badania w Stanach Zjednoczonych trwające od 3 do 9 miesięcy,
  • stypendia dydaktyczne Fundacji Kościuszkowskiej – umożliwiają pracownikom akademickim prowadzenie zajęć na amerykańskich uczelniach przez okres do dziesięciu miesięcy. Zajęcia powinny dotyczyć tematyki polskiej kultury i języka. Stypendyści mogą jednocześnie kontynuować swoje badania przebywając na tej ścieżce stypendialnej.

Kto może aplikować do programu?

O stypendium mogą ubiegać się obywatele Polski lub posiadacze Karty Polaka mieszkający stale na terenie Rzeczypospolitej, bez względu na płeć, rasę, niepełnosprawność, orientację seksualną, wyznanie czy wiek.

Kandydaci muszą mieć ukończone studia magisterskie przed rozpoczęciem programu. Powinni także być w stanie komunikować się w języku angielskim w stopniu pozwalającym na czynne uczestnictwo w rozmowach, zajęciach i wydarzeniach prowadzonych w języku angielskim. Stypendia są częściej przyznawane kandydatom realizującym studia doktoranckie lub bardziej doświadczonym pracownikom naukowym.

Kandydaci, którzy brali udział w programie w poprzednich edycjach, mogą wziąć w nim udział ponownie po trzech latach od ukończenia realizowanego wcześniej stypendium.

Nie ma żadnych wymogów, jeśli chodzi o obszar zainteresowań, w obrębie którego kandydat chce prowadzić badania – liczy się pasja i oryginalny pomysł badań.

Proces aplikacji

W lutym każdego roku członkowie Komisji Ekspertów Fundacji Kościuszkowskiej prowadzą przesłuchania kandydatów w warszawskim biurze Fundacji Kościuszkowskiej. Wszystkie przesłuchania odbywają się w języku angielskim. Kandydat ma czas na zaprezentowanie swojego projektu i udzielanie odpowiedzi na pytania członków Komisji. Członkowie Komisji, pracujący pro bono, są znakomitymi naukowcami polskich i amerykańskich uczelni.

Rzeczowa dyskusja nad wyborem kandydatów odbywa się po analizie przez Komisję ich dorobku i kwalifikacji, ważności projektu, jakości wniosku przygotowanego przez kandydata oraz wrażeń z prezentacji przed Komisją. Ważne jest, aby kandydat przekonał Komisję, że projekt zasługuje na wsparcie Fundacji, jest klarowny i istotny oraz jego realizacja w USA przyniesie korzyści nie tylko kandydatowi, ale także dziedzinie, którą reprezentuje.

Stypendium w USA realizował między innymi dr hab. (prof. inst.) Adam Pikul z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk. Prof. Pikul zakończył swój pobyt w USA w grudniu 2021 r.; w National Laboratory w Idaho zrealizował projekt „Influence of 5f Electrons on Highly Anisotropic Thermal Properties of Uranium Compounds”.

„…Co mogę doradzić ubiegającym się o wsparcie w programie „Exchange to the US”? Jeśli starasz się o pobyt na stypendium kościuszkowskim, upewnij się czy projekt, który chcesz realizować w instytucji naukowej jest atrakcyjny dla samej instytucji, jak i dla twoich nowych współpracowników. Ponadto, nawiązuj jak najwięcej nowych kontaktów, wykazuj inicjatywę, bądź koleżeński, ciężko pracuj i pokazuj się z jak najlepszej strony w każdej sytuacji.

Sam proces aplikacji do Fundacji Kościuszkowskiej jest przejrzysty i nie przysparza trudności. Wszystkie ważne informacje związane z pobytem w USA były przekazywane z wyprzedzeniem. Zwłaszcza poradnik opracowany przez Fundację jest bardzo pomocny. Kontakt z biurem Fundacji podczas mojego pobytu był wspaniały, na wszystkie pytania szybko otrzymywałem odpowiedź. Stypendium było wystarczające, aby pokryć niezbędne koszty podróży i pobytu w USA…”

Szczegółowe informacje programie „Exchange to the US” znajdują się na stronie https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/.

Masz pytania? Napisz na maila: exchangetotheus@thekf.org.

Rekrutacja do programu trwa do 15 listopada 2022 r. Zapraszamy!

Zobacz także

Zdobądź unikatowe doświadczenie podczas Akademii Liderów Ochrony Zdrowia!

26 czerwca 2024

📚 Zdobądź unikatowe doświadczenie podczas prestiżowej Akademii Liderów Ochrony Zdrowia   Akademia Liderów Ochrony Zdrowia to 4-miesięczny, bezpłatny program rozwojowo – edukacyjny skierowany do studentów i absolwentów, którzy aspirują do kluczowych stanowisk […]

Branża beauty w czasach popandemicznych

26 sierpnia 2022

Interesuje Cię praca w branży beauty? W czasach popandemicznych ten sektor szybko odzyskał mocną pozycję. Dzięki temu obecnie jest duże zapotrzebowanie na przedstawicieli zawodów z tej branży. Sprawdź, kto ma największe szanse na szybkie zdobycie zatrudnienia!

Wyjedź do Kirgistanu na szkołę letnią „Robotics”

23 maja 2022

Kyrgyz-German Institute of Applied Informatics (INAI.KG) organizuje Szkołę Letnią „Robotics” w ramach projektu DAAD.