Przejdź do treści strony

KLAUZULA INFORMACYJNA

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”), dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka informacji:

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych będzie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie („AEH”) (01-043) przy ul. Okopowej 59, adres poczty e-mail: zgloszenia@vizja.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Dane osobowe będą przetwarzane w celu informacyjnym, statystycznym oraz kontaktowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia, w ramach udzielonej przez Panią/Pana zgody.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z formularza kontaktowego.

Jakie są kategorie odbiorców?
Przewidywane kategorie odbiorców Pani/Pana danych to upoważnieni przez Administratora danych pracownicy właściwych działów.

Jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia?
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość uzyskania kopii danych oraz prawo do ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć w formie pisemnej lub elek- tronicznej przesłanej do Administratora danych.

Czy i gdzie może Pani/Pan złożyć skargę w zakresie przetwarzania danych?
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przekazanych danych narusza przepisy Rozporządzenia.

Jak długo Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane?
Twoje dane osobowe przetwarzane i przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane i przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.